Prikk til prikk

Trykk på biletet og print det ut.

Ein kjekk teikneaktivitet. Teikn strek fra prikk til prikk og sjå kva som dukkar opp.